נפלת ברחוב האם מגיע לך פיצוי כספי?

0
Yellow and black triangle hazard or warning symbol showing man slipping on water signifying slippery when wet stenciled on concrete

נתקלת במרצפת שבורה? בהפרשי גבהים בין אריחי המדרכה? בבור שהעירייה לא כיסתה? כנראה שאתה זכאי לקבלת פיצוי כספי.
מדי יום מתרחשות תאונות רבות, במהלך השימוש במרחב הציבורי, במיוחד בערים שעדיין בבניה מתמדת , התאונות הנפוצות ביותר קורות בשל נפילה במדרכה, עקב קיומם של מרצפות שבורות, בורות, היעדר תאורה מספקת ברחוב או מכשולים שונים על המדרכה לרבות שאריות אשפה או גזם.

אם נפלתי ברחוב ונפגעתי האם ניתן לקבל פיצוי כספי?

הרשות המקומית היא שאחראית לאתר, להסיר ולמנוע מפגעים בשטח הציבורי, כך שתביעה בגין נזקי גוף כתוצאה ממפגע ברשות הרבים תוגש כנגד הרשות המקומית.בע"א (ת"א) 4195/98 שי חנה נ' עיריית נתניה נקבע כי מחובתה של העירייה לדאוג לתקינותן של מערכות הכבישים והמדרכות שבתחום שיפוטה. על העירייה לצפות, כי היעדר טיפול בכביש אשר גרם למפגע, יגרום לסיכון המשתמשים ברחוב. למעלה מן הצורך נקבע שם כי על העירייה לדאוג לתקינות הכבישים והמדרכות מכוח סעיפים 235, 249, ו-250 לפקודת העיריות.
במקרה שהמפגע נמצא בבניין מגורים ולא בשטח השייך לעירייה, יש לבחון הגשת תביעה כנגד מחזיק המקרקעין (למשל ועד הבית).

מה צריך להוכיח בתביעת נפילה במדרכה או בכביש?

התרחשות התאונה- יש להוכיח את שהתאונה קרתה, זאת באמצעות עדים לרבות דו"ח מד"א במידה והובהלת באמבולנס (בו יש לדאוג לתיאור התאונה).
רשלנות- יש להצביע על גורם שהתרשלותו גרמה לתאונה (עירייה או מחזיק מקרקעין) אם נפלת ממרצפת שבורה ולאחר מכן המדרכה תוקנה, יש לראות בעירייה כמודה ברשלנותה.
נזק גוף- קבלת טיפול רפואי בעקבות התאונה.

נפלת ברחוב מה עליך לעשות?

• לצלם את מקום האירוע ואת המפגע, ולנסות למדוד אותו (לפני שהעירייה תתקן את המפגע).
• אם יש עדים למקרה, לקחת מהם פרטים כדי שיוכלו להעיד לטובתכם.
• לפנות לקבלת טיפול רפואי בבית החולים או בקופת החולים ולספק תיאור של המקרה. יש לוודא שאכן כל הפרטים הנמסרים נרשמים בדו"ח הרפואי בצורה מדויקת
• יש להודיע לרשות המקומית על המפגע מיד לאחר האירוע, על הצורך לתקנו ועל התאונה שארעה בגינו. מומלץ לדווח על המפגע בפני העירייה בכתב (בדואר רשום עם אישור מסירה) תוך ציון האזור המדויק בו ארעה הנפילה.

לסיכום:

לא כל נפילה במדרכה או ברשות הרבים מהווה עילה לתביעת פיצוי בגין נזקי גוף, יחד עם זאת ישנם מקרים ברורים בהם מדובר בסיכון בה תוטל האחראיות על הרשות המקומית.

משרד עו"ד ניל חברוני https://www.hevroni-law.com מתמחה בייצוג נפגעי גוף במגוון תחומי דיני הנזיקין והביטוח, ובמימוש זכויות רפואיות.

השאר תשובה

Please enter your comment!
Please enter your name here