שיר – תפילה לטבע

0

אלוהי הדברים הריקים,
אלוהי הדברים המלאים בתוכן,
אלוהי האדמה והשפע,
אלוהי הבהירות והאור.
תן לי לזרוע זרעיי בשמחה
בתוך האדמה שלך.
אחד של קלות,
אחד של פשטות,
אחד של הגשמה,
אחד של סדר.
ותן לכל זרעיי
לגדול ולפרוח,
לעלות ולצמוח
מאדמתך
אל תוך חיי.

כותבים